O projekcie
W ramach realizowanego projektu Phoenix Enterprise Sp. z o.o. (Phoenix) zamierza opracować, oprogramować a następnie wdrożyć zaawansowany technologicznie system informatyczny typu B2B, który jest częścią naturalnej drogi rozwoju firmy. System wdrażany przez Wnioskodawcę ma na celu zautomatyzować procesy występujące w ramach współpracy z przedsiębiorstwami (firmami hostingowymi, providerami internetowymi).

Przygotowany w ramach projektu system ma za zadanie zautomatyzować procesy zachodzące w relacjach Wnioskodawcy ze współpracującymi przedsiębiorstwami, poprzez udostępnienie partnerom zawansowanego technologicznie narzędzia, dzięki któremu w sposób zautomatyzowany będą przekazywane dane od partnerów do Wnioskodawcy. W systemie Wnioskodawcy (opracowanym w ramach projektu) dane ulegną znaczącemu przetworzeniu. W rezultacie partnerowi zostanie zwrócony oczekiwany produkt, który ten będzie mógł przekazać swoim klientom (w przeważającej części również przedsiębiorstwom). Wnioskodawca prowadząc działalność w zakresie software house, produkcji oprogramowania internetowego oraz stron internetowych współpracuje z firmami hostingowymi/providerami internetowymi, na zlecenie których wykonuje oprogramowanie internetowe, serwisy, portale, strony internetowe dla ich klientów. Otóż projekt ma polegać na tym, iż pozwoli w sposób szybki i automatyczny zmigrować treści ze starej strony/serwisu/portalu do nowego systemu, udostępnić dobrze wykonaną skórkę graficzną oraz umożliwić prostą edycję strony. Narzędzie zautomatyzuje współpracę z providerami internetowymi, dzięki czemu będą oni mogli zaoferować atrakcyjniejszą ofertę swoim obecnym klientom oraz pozyskać nowych.

Wnioskodawca pragnie, aby wynikiem niniejszego projektu, było stworzenie platformy B2B automatyzującej proces przekazywania kluczowych danych nt. zamawianych stron/portali/serwisów, precyzowania parametrów, generowania nowej strony i jej przekazania. Obecnie Wnioskodawca stara się osiągnąć taki stan rzeczy własnym nakładem przy użyciu tradycyjnych form komunikacji i organizacji pracy (samodzielna niezautomatyzowana analiza treści starych stron/serwisów klientów obsługiwanych przez partnerów). Jednakże bez odpowiedniego specjalistycznego oprogramowania wykorzystującego nowoczesne technologie zespolonego w jednej platformie B2B automatyzującej właściwe procesy biznesowe takie działanie jest utrudnione i nieefektywne.

W związku z powyższym analiza obecnej sytuacji skłania firmę Phoenix do podjęcia decyzji o opracowaniu i wdrożeniu własnego systemu informatycznego:

1. Uwzględniającego specyfikę prowadzonej działalności
2. Innowacyjnego – uwzględniającego najnowsze trendy na rynku
3. Wychodzącego naprzeciw potrzebom partnerów obecnych i przyszłych
4. Rozwojowego – możliwość budowy sieci usług okołobranżowych.
5. Tańszego w długofalowej perspektywie, tzn. takiego, którego opracowanie będzie mniej kosztowne niż wykonywanie działalności przy wykorzystywaniu obecnie stosowanych technik i który umożliwi dokonywanie oszczędności w procesie użytkowania, a także przede wszystkim zwiększy konkurencyjność firmy na rynku.

Całość wdrożenia oprze się na implementacji rozwiązań mających na celu poprawę procesów biznesowych występujących pomiędzy partnerami w zakresie zamówień, migracji danych, realizacji, raportowania, rozliczania co pozwoli na wzrost sprzedaży usług wszystkich partnerów, przy jednoczesnym sprzężeniu i powiązaniu sprzedaży poszczególnych firm.

Wdrożenie rozwiązania na potrzeby realizacji projektu podzielono na 4 etapy (łącznie 20 miesięcy) tak usystematyzowane by osiągać kolejne funkcjonalności i by każdy kolejny etap mógł być logicznym uzupełnieniem poprzedniego.